Перелік необхідних документів для підключення трансформаторної підстанції

Якщо в вашій електроустановці до лічильника є трансформаторна підстанція, то вам необхідно надати енергопостачальній організації наступні документи:

1. Паспорти на силові трансформатори. Надає продавець.

2. Протоколи перевірки і заземлення силових трансформаторів. Надає продавець.

3. Протокол аналізу трансформаторного масла, відібраного з баків тр-рів і маслонаповнених апаратів перед включенням. Надає електровимірювальна лабораторія.

4. Паспорти на трансформатори напруги і струму. Надає продавець.

5. Протокол перевірки і випробування трансформаторів напруги. Надає продавець.

6. Протокол перевірки і випробування трансформаторів струму з обов'язковою перевіркою коефіцієнта трансформації і відповідності його паспортним даним.

7. Протокол випробування комплектних розподільчих пристроїв

8. Протоколи вимірювання опору ізоляції вторинної комутації мегаомметром 1000В.

9. Протокол випробування підвищеною напругою ізоляції елементів розподільчого пристрою 6-10кВ.

10. Акт перевірки з'єднань і опробування комутаційних апаратів і проводів

11. Акт перевірки і опробування комутаційних апаратів і приводів

12.Протоколи перевірки релейного захисту з з погодженням уставок релейного захисту з релейною службою енергопостачальної організації.

13. Протокол випробування реакторів

14. Протокол випробування розрядників

15 Паспорт заземляючого пристрою.

16. Протокол вимірювання опору заземляючого пристрою.

17.Протокол перевірки наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами електроустановки і відповідності перерізів заземлюючих провідників проекту і ПУЕ

18. Акт на приховані роботи по монтажу заземлюючого пристрою.

19. Акт огляду і перевірки стану відкрито прокладених заземлюючих провідників

20. Протокол перевірки петлі фаза-нуль в установках до 1000В з глухозаземленою нейтралюю.