На вибір способу виконання силової мережі при монтажних роботах впливають:
а) умови навколишнього середовища,
б) місце прокладки мережі,
в) прийнята схема мережі, протяжність окремих ділянок її та розрахунковий перетин.
Результатами впливу навколишнього середовища можуть з'явитися:
а) руйнування ізоляції провідників, самого провідникового матеріалу і різного роду захисних оболонок і кріпильних деталей,
б) підвищена небезпека для осіб, які обслуговують електричну мережу або випадково стикаються з нею,
в) виникнення пожежі або вибуху.
Руйнування ізоляції провідників та пошкодження металевих струмоведучих і конструктивних частин може мати місце в результаті впливу вологи, їдких парів і газів, а також високої температури.
Наслідками руйнування ізоляції можуть з'явитися короткі замикання в мережі і підвищення небезпеки її відносно дотику, особливо в умовах вогкості, високої температури і т. п. Вплив їдких парів і газів на провідникові та ізоляційні матеріали характеризується даними табл. 1.
Нарешті в атмосфері приміщення можуть міститися такі домішки, які при виникнення іскріння або високих температур в елементах електроустановки можуть спалахнути або дати вибух.
Місце прокладки (траса) мережі впливає на вибір роду і способу прокладки в основному за умовами механічного захисту мережі, безпеки її для дотику і зручності монтажу та експлуатації.
В залежності від висоти прокладки до мережі ставляться такі вимоги:
а) при висоті прокладки нижче 2,0 м над підлогою - надійний захист від механічних пошкоджень,
б) при висоті прокладки нижче 3,5 м над підлогою і 2,5 м над верхнім настилом крана - безпека дотику.
Вплив прийнятої схеми мережі на вибір способу виконання її наочно видно на прикладі магістралей з розподіленим навантаженням для яких доцільне застосування шинопроводів.
Протяжність і перетин окремих ліній впливають в тому випадку, коли вирішується, наприклад, питання про застосування кабелів або проводів у сталевих трубах. Першим віддається перевага для ділянок мережі великих перетинів і протяжності, другим - малих.

Прокладання проводів та кабелів в сухих приміщеннях

Відкрита проводка:
а) безпосередньо по вогнетривких та вогнестійких конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами на роликах і ізоляторах, в трубах (ізоляційних з металевою оболонкою, сталевих), коробах, лотках, гнучких металевих рукавах, а також кабелями, захищеними ізольованими і спеціальними проводами,
б) безпосередньо по горючих конструкціях і поверхнях-ізольованими незахищеними проводами на роликах і ізоляторах, в трубах (ізоляційних з металевою оболонкою, сталевих), коробах, гнучких металевих рукавах, а також кабелями і захищеними ізольованими проводами,
в) при напрузі до 1000 в -струмопроводами всіх виконань,
г) при напрузі понад 1000 в - струмопроводами в закритому чи пилонепроникному виконанні.
Прихована проводка:
д) ізольованими незахищеними проводами в трубах (ізоляційних, ізоляційних з металевою оболонкою, сталевих), глухих коробах, замкнених каналах будівельних конструкцій будівель, а також спеціальними проводами.

Прокладка проводів та кабелів у вологих приміщеннях

Відкрита проводка:
а) безпосередньо по вогнетривких та вогнестійкими конструкціях і поверонях - ізольованими незахищеними проводами на роликах і ізоляторах, у сталевих трубках і коробах, а також кабелями, захищеними ізольованими і спеціальними проводами,
б) безпосередньо по горючих конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами на роликах і ізоляторах, у сталевих трубах і коробах, а також кабелями і захищеними ізольованими проводами,
в) при будь-якій напрузі - струмопроводами в краплезахищеному виконанні,
Прихована проводка:
г) ізольованими незахищеними проводами в трубах (ізоляційних вологостійких, сталевих), а також спеціальними проводами.

Прокладка проводів та кабелів в сирих і особливо сирих приміщеннях

Відкрита проводка:
а) безпосередньо по вогнетривких і горючих конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами на роликах для сирих місць і ізоляторах, у сталевих газоводопровідних трубах, а також кабелями,
б) при будь-якому напруженні - струмопроводами в краплезахищеному виконанні,
Прихована проводка:
в) ізольованими незахищеними проводами в трубах (ізоляційних вологостійких, сталевих газоводопровідних).

Прокладка проводів та кабелів в жарких приміщеннях

Відкрита проводка:
а) безпосередньо по вогнетривких і горючих конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами на роликах і ізоляторах, в сталевих трубах, коробах, лотках, а також кабелями і захищеними ізольованими проводами,
б) при напрузі до 1000 в - струмопроводами всіх виконань,
в) при напрузі понад 1000 в - струмопроводами в закритому чи пилонепроникному виконанні,
Прихована проводка:
г) ізольованими незахищеними проводами в трубах (ізоляційних, ізоляційних з металевою оболонкою, сталевих).

Прокладка проводів та кабелів в запилених приміщеннях

Відкрита проводка:
а) безпосередньо по вогнетривких і горючих конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами на ізоляторах, в трубах (ізоляційних з металевою оболонкою, сталевих), коробах, а також кабелями і захищеними ізольованими проводами,
б) безпосередньо по горючих конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами в сталевих трубах, коробах, а також кабелями і захищеними ізольованими проводами,
Прихована проводка:
г) ізольованими незахищеними проводами в трубах (ізоляційних, ізоляційних з металевою оболонкою, сталевих), коробах, а також спеціальними проводами.

Прокладка проводів та кабелів в приміщеннях з хімічно активним середовищем

Відкрита проводка:
а) безпосередньо по вогнетривких і горючих конструкціях і поверхнях - ізольованими незахищеними проводами на ізоляторах, у сталевих газговодопроводних трубах, а також кабелями,
б) безпосередньо по вогнетривкі та вогнестійких конструкціяхі поверхнях - голим захищеним проводом на ізоляторах,
Прихована проводка:
в) ізольованими незахищеними проводами в сталевих газоводопроводних та ізоляційних трубах.

Прокладка проводів та кабелів в пожежонебезпечних приміщеннях всіх класів

Відкрита проводка:
а) По будь-якій основі, крім дерев'яних оштукатурених стін і підшивок - незахищеними проводами з ізоляцією до 500 В на ізоляторах при напрузі в мережі по відношенню до землі не вище 250 В. Провід в цьому випадку повинен бути віддалений від місць скупчення горючих матеріалів і не повинені бути підданий по своєму місцю розташування механічним впливам,
б) По будь-якій основі, - незахищеними проводами з ізоляцією до 500 в в сталевих газопровідних трубах, а також броньованими кабелями,
в) По будь-якій основі, в сухих незапорошена приміщеннях, а також в приміщеннях запилених, в яких пил в присутності вологи не утворює сполук,що руйнівно діють на металеву оболонку, ізольованими незахищеними проводами з ізоляцією до 500 В в трубах з тонкою металевою оболонкою. При цьому в місцях, де електропроводка схильна до механічних впливів, повинні застосовуватися захисні покриття (газові труби, швелера, кутники і т. п.),
г) По будь-якій основі, - неброньованими кабелями з гумовою або поліхлорвініловою ізоляцією в свинцевій або поліхлорвінілової оболонці, в місцях, де електропроводка схильна до механічних впливів, кабелі повинні мати захисні покриття,
д) закритими шинопроводами, причому в приміщеннях класів П-I і П-II кожухи повинні бути пилонепроникними, а в інших - нормального виконання, але з отворами діаметром не більше 6 мм нероз'ємні з'єднання шин повинні бути виконані зварюванням або обпресуванням, а болтові струмоведучі з'єднання повинні мати пристосування проти самовідгвинчування,
Прихована проводка:
е) ізольованими проводами марки ПРТО в сталевих газоводопровідних трубах. У пожежонебезпечних приміщеннях всіх класів допускається застосування проводів і кабелів з алюмінієвими жилами за умови виконання їх з'єднань і окінцювання за допомогою зварювання або пайки.