Стандарти української електричної мережі - напруга від 198 до 242В і частотою від 49,5 до 51 Гц. Велика частина застосовуваного в Україні обладнання як в побуті так і на виробництві - це обладнання імпортне. Воно не завжди розраховане на наші стандарти. Наприклад, зустрічається обладнання для роботи при номінальній напрузі 230В і розраховане на допустимі відхилення напруги 2-5%.


Тому установка стабілізатора напруги значно збільшить термін служби Вашого обладнання і захистить його від перепадів напруги. Це стосується будь-якого обладнання в квартирі, на дачі, на підприємстві.

Стабілізатор напруги дозволить працювати обладнанню і при дуже низькій вхідній напрузі від 121В і при перевищенні нормальної напруги в мережі (особливо вночі, коли багато споживачів відключаються від мережі і напруга в мережі зростає) до 286В. Крім того стабілізатор напруги захистить побутове обладнання від перенапруги, від перешкод по мережі живлення і багатьох інших проблем нашої електромережі.
В даний час на ринку стабілізаторів напруги в Україні представлені понад півтора десятків українських і зарубіжних виробників. З точки зору електротехніки все різноманіття цих стабілізаторів напруги можна розділити на групи за принципом регулювання вихідної напруги:

Електромагнітні стабілізатори напругиОдин з найстаріших видів. В даний час застосовується рідко через безліч недоліків схеми. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ працюють за рахунок регулювання магнітних потоків в сердечнику трифазного трансформатора. Регулювання виконується через зміну магнітної проникності зазору сердечника, що змінює загальну магнітну проникність контуру і коефіцієнт трансформації напруги.

В якості комутаційних елементів перемикаючих обмоток позитивної та негативної напівхвиль використовують тиристори або сімістори. Швидкість регулювання визначається постійною часу трансформатора, швидкодією системи підмагнічування, швидкодією системи вимірювання. Решта найважливіші характеристики - сердечником.
Переваги:
- Широкий температурний діапазон - Відсутність механічних деталей (відсутність механічного зносу) - Відносно висока швидкодія - Відносно висока точність стабілізації Недоліки: - Вузький діапазон вхідної напруги - Низька перевантажувальна здатність - Обов'язкова наявність мінімального навантаження 15-20%, неприпустимість перевантаження - Спотворення синусоїдальности напруги і перешкоди - Велика маса і габарити - Чутливість до перекосу фаз - Висока шумність - Обмеження по cos F навантаження

Електромеханічні стабілізатори напруги

Електромеханічні стабілізатори напруги. Вольтододатковий трансформатор, вторинна
обмотка якого з'єднана з мережею послідовно, а зміни напруги в мережі компенсуються з
допомогою автотрансформатора з сервоприводом, що регулює напругу на первинній обмотці
вищевказаного вольтододавального трансформатора. Параметри його струмоз'ємного вузла та схеми управління
визначають можливу швидкість відпрацювання зміни напруги в мережі. Інші найважливіші характеристики визначаються вольтододатковим трансформатором, через який подається компенсуюча потужність.

Переваги:
- Плавне регулювання напруги
- Висока точність стабілізації
- Висока швидкість реакції (при використанні у виробництві стабілізаторів відповідних по тих характеристиках автотрансформатора і сервоприводу з відповідною схемою управління)
- Висока перевантажувальна здатність
- Не критичний до наявності навантаження (працює з нульовим навантаженням)
- Форма напруги не спотворюється (через відсутність спотворюючих елементів)
- Відсутність перешкод при роботі
- Широкий діапазон стабілізації
- Використання в широкому діапазоні потужностей
- Високий ККД
- Добре працює у важких промислових мережах (комутаційний елемент - щітка, до перешкод і спотворень форми струму і напруги індиферентний)
Недоліки:
- Поступовий механічний знос рухомих частин (залежить від технології виготовлення) - Необхідність обслуговування рухомих механізмів - Обмеження по роботі при низьких температурах - Вищі маса і габаритні ніж у електронних стабілізаторів напруги
- Обмеження за швидкістю регулювання

Електронні стабілізатори напруги

ЕЛЕКТРОННІ СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ працюють за принципом перемикання обмоток автотрансформатора за допомогою тиристорів або сімісторов, які і є комутаційними елементами. Додавання вольтододавального трансформатора дозволяє розширити діапазон вхідної напруги і потужностний діапазон. Можлива швидкість стабілізації визначається кількістю обмоток та принципом роботи електронних ключів. Решта найважливіші характеристики - автотрансформатором, через який подається компенсуюча потужність.
Переваги:
- Висока точність стабілізації прямо пропорційна числу ступенів і ключів - Висока швидкість реакції - Обмеження роботи при низьких температурах (обмежується температурною характеристикою мікроелектроніки) - Відсутній механічний знос (немає механічних деталей) - Широкий діапазон стабілізації (визначається вольтододавальним трансформатором - при наявності) - Не критичний до наявності навантаження (працює з нульовою навантаженням) - Безшумні (електронні ключі беззвучні) - Відносно невеликі габарити і вага
Недоліки:
- Перевантажувальна здатність обмежена (визначається запасом по струму електронного ключа)
- Східчастий спосіб стабілізації (гірше 3% на системі освітлення помітно оку)
- Швидкодія стабілізатора напруги обернено пропорційно точності стабілізації
- Форма напруги спотворюється через нелінійної ВАХ електронних ключів (особливо на середніх і великих потужностях)
- Велика кількість комутаційних елементів в цілому знижує надійність системи
- Потужність стабілізатора напруги вибирається виходячи зі значення пікової потужності навантаження (через обмеження перевантажувальної здатності)
- Складність застосування в промислових мережах (спотворена форма напруги і струму, перешкоди ускладнюють роботу електронних ключів. Застосування в повному обсязі заходів щодо запобігання таких впливів на електронні ключі веде до збільшення габаритів і вартості).

Релейні стабілізатори напруги

ЕЛЕКТРОННІ СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ за принципом перемикання обмоток автотрансформатора за допомогою реле, які і є комутаційними елементами. Можлива швидкість стабілізації визначається кількістю обмоток і швидкістю роботи реле. Решта найважливіші характеристики - автотрансформатором, через який подається компенсуюча потужність.
Переваги:
- Висока точність стабілізації прямо пропорційна числу ступенів і ключів
- Висока швидкість реакції
- Перевантажувальна здатність до 2-х кратної напротязі декількох секунд (реле безпосередньо ланцюг навантаження не комутує)
- Форма напруги не спотворюється (через відсутність спотворюючих елементів)
- Відносно широкий температурний діапазон (обмежується температурною характеристикою реле)
- Відносно широкий діапазон стабілізації (визначаєтьсявольтододатковим трансформатором)
- Не критичний до наявності навантаження (працює з нульовою навантаженням)
- Добре працює в промислових мережах (реле до перешкод, форм струму і напруги не чутливе)
- Відносно невеликі габарити і вага
Недоліки:
- Поступовий механічний знос реле
- Східчастий спосіб стабілізації (гірше 3% на системі освітлення помітно оку)
- Швидкодія стабілізатора напруги обернено пропорційно точності стабілізації
- Обмеження роботи при низьких температурах
- Велика кількість комутаційних елементів в цілому знижує надійність системи
- Потужність стабілізатора напруги вибирається виходячи зі значення пікової потужності навантаження (з міркування зменшення зносу реле)
- Високий рівень шуму